Liturgiczna Służba Ołtarza Stare Gliwice

Witaj na stronie wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza parafii pw. św. Gerarda w Gliwicach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszej wspólnoty.

Ministranci, lektorzy i seniorzy

Nasza wspólnota ministrancka liczy 50 osób. Ministrantów jest 15, natomiast lektorów 35. Diecezjalny kurs Animatora-Ceremoniarza ukończyło 2 lektorów. Diecezjalny kurs Ceremoniarza ukończyło 4 lektorów. Parafialny kurs Ceremoniarza ukończyło 6 lektorów.

Poniżej znajduje się lista ministrantów i lektorów naszej parafii:

Ministranci ze szkoły podstawowej i gimnazjum:

 • Gazdowicz Mateusz (lektor)
 • Gąsowski Kacper (lektor)
 • Gąsowski Szymon (lektor)
 • Jamróz Kacper
 • Jezierski Paweł (lektor)
 • Kaptacz Filip
 • Karwacki Paweł
 • Kęska Albert (lektor)
 • Koniczek Piotr
 • Kozak Jakub
 • Król Szymon
 • Marcisz Piotr (lektor)
 • Münzer Mateusz (lektor)
 • Nocuń Dawid (lektor)
 • Siwek Kacper
 • Szmaciński Szymon
 • Szojda Mateusz
 • Tomaszewski Michał
 • Ułański Jan
 • Wadas Maciej
 • Włodarczyk Oskar (lektor)
 • Woźny Jakub (lektor)
 • Zgodziński Paweł

Ministranci ze szkoły średniej:

 • Cupiał Kacper (lektor)
 • Dobrowolski Wojciech (lektor)
 • Gazdowicz Arkadiusz (lektor)
 • Kolak Paweł (lektor)
 • Lewandowski Andrzej (lektor)
 • Majcher Mateusz (lektor)
 • Szojda Michał (lektor)

Ministranci studiujący i/lub pracujący:

 • Bijok Mariusz (lektor, ceremoniarz, animator)
 • Cerekwicki Maciej (lektor)
 • Cupiał Bartłomiej (lektor)
 • Jagustyn Maciej (lektor)
 • Kania Marcin (lektor, ceremoniarz P)
 • Kazik Krystian (lektor, ceremoniarz D)
 • Kwiotek Szymon (lektor, ceremoniarz D)
 • Lebiedziński Michał (lektor, ceremoniarz P)
 • Łężny Sebastian (lektor, ceremoniarz P)
 • Mandrysz Kamil (lektor, ceremoniarz P)
 • Mucha Grzegorz (lektor)
 • Remiszewski Kamil (lektor, ceremoniarz D)
 • Siciarz Patryk (lektor)
 • Stożek Jan (lektor)
 • Śliwiński Szymon (lektor, ceremoniarz P)
 • Zaleski Maciej (lektor, ceremoniarz, animator)
 • Zaleski Michał (lektor, ceremoniarz D)
 • Zaleski Wojciech
 • Zgodziński Tomasz (lektor, ceremoniarz P)

Opiekun

ks. Artur Barnaś

 • Święcenia: 26 maja 2012 – Gliwice
 • Pochodzi: parafia Bożego Ciała, Bytom-Miechowice
 • Historia posługi:
  2012 – 2015: wikary parafii NMP Marki Kościoła (Gliwice – Sikornik)
  2015 – 2018: wikary parafii Wniebowzięcia NMP (Bytom)
  od 2018: wikary parafii św. Gerarda (Gliwice – Stare Gliwice)

Dzieje się

1 maja 2018 Majówka

Majówkowy wyjazd ministrantów i marianek do kaplicy św. Marii Magdaleny w Goszycach.

Zasady

Animatorem ministrantów SP został Michał Lebiedziński, zaś wiceanimatorem Kamil Mandrysz. 

 1. Skład Drużyn
  • Drużyna 1 „Króluj nam, Chryste!”:  Gazdowicz M., Paluch K., Włodarczyk O., Wadas M., Jamróz K.
  • Drużyna 2 „Ekipa św. Józefa”:  Münzer M., Tomaszewski M., Zgodziński P., Mika A., Woźny J., Orlikowski B.
  • Drużyna 3 „Acolyte”:  Kęska A., Karwacki P., Kozak J., Szojda M., Kaptacz K., Królicki T.
 2. Zasady ligi “Golden Acolyte”
  • W skład ligi wchodzą 3 drużyny.
  • Liga rozpoczyna się 1 listopada 2017, a kończy się 31 maja 2018.
  • Zasady przyznawania punktów :
   • Każdy zawodnik zdobywa osobno punkty dla swojej drużyny.
   • Za przyjście na swoją służbę zawodnik otrzymuje 2 pkt.
   • Za nieobecność na swojej służbie zawodnik otrzymuje -3 pkt.
   • Za każde przyjście dodatkowe na Mszę św. zawodnik otrzymuje 3 pkt.
   • Za obecność na zbiórcę dla Szkół podstawowych zawodnik otrzymuje 1 pkt.
   • Za nieobecność na zbiórce dla Szkół podstawowych zawoodnik otrzymuje -1 pkt.
   • Każda usprawiedliwiona nieobecność zgłoszona Księdzu Wikaremu lub Michałowi Lebiedzińskiemu wiąże się z anulowaniem minusowych punktów.
  • Zawodnik po zakończonej Mszy św. jest zobowiązany do wpisania sobie „+” oraz „-” koledze, który nie był na Mszy św.
  • Co miesiąc organizowany jest tzw. Puchar danego miesiąca. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów na zbiórce zostaje nagrodzona w postaci pizzy, innych smakołyków lub niespodzianek
  • Na zawodnika może zostać nałożona kartka w postaci żółtej oraz czerwonej.
   • Żółtą może otrzymać pod koniec danego miesiąca, kiedy zawodnik uzbiera na swoim koncie minusową liczbę punktów.
   • Czerwoną zaś kiedy na swoim koncie uzbiera 2 żółte kartki.
  • Zawodnik, który dostanie czerwoną kartkę zobowiązany jest do przyjścia na 2 dodatkowe Msze św. w ciągu danego miesiąca bez przyznania mu punktów dodatnich. Jeżeli zaś nie dokona tego, będzie musiał poddać się dobrowolnej karze, która zostanie wyznaczona przez komisję ligi.
  • Komisja ligi ma do dyspozycji technologię “BAR” w postaci Mariusza Bijoka oraz Księży. Jeżeli dany zawodnik nie będzie na Mszy św. a na liście będzie miał „+” może zostać ukarany karą -10 pkt.
  • Zawodnikowi może zostać przyznana premia w postaci punktów dodatnich oraz ujemnych za dobre lub złe zachowanie w danej sytuacji. Premię tą może przyznać Mariusz Bijok, Animator ministantów SP oraz Ksiądz Wikary.
  • W czerwcu po zakończeniu Ligi zostanie zorganizowana Gala wręczenia nagród gdzie zostaną nagrodzone: drużyny, najlepszy zawodnik oraz zostanie przyznana nagroda Fair-Play.
  • Najlepszy zawodnik: osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. Nagrodę Fair-Play zdobędzie osoba, która dokonała najwięcej zamian, jej zachowanie będzie godne nagrody oraz uzyska najwięcej obecności na zbiórkach.

POWODZENIA!!!

Modlitwy

Wprowadzenie*

170. Przed podjęciem posługi każdy podejmujący świętą czynność powinien zwrócić się do Boga z prośbą o błogosławieństwo. Modlitwa może mieć różną formę. Niektóre modlitwy odmawiają wszyscy wspólnie, inne zaś są przeznaczone dla poszczególnych posługujących.

171. Wszystkich posługujących w liturgii łączy uczestnictwo w dziele zbawienia, które Chrystus uobecnia pod osłoną znaków. Dla całej służby liturgicznej proponowana jest więc wspólna modlitwa, którą odmawiają razem przed pójściem do kościoła lub przed rozpoczęciem procesji wyjścia (ministranci). Podobnie czynią po zakończeniu celebracji. Każdy członek służby liturgicznej powinien umieć te modlitwy na pamięć.

* Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2008

Przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię Panie o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen.

Po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby. Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwy pełniących różne posługi i funkcje

Wprowadzenie*

172. Każda funkcja liturgiczna jest świętym posługiwaniem, w którym człowiek jednoczy się z Chrystusem, uobecniającym swe zbawcze dzieło. Jest to również służba wobec ludzi, którzy zgromadzili się na wspólną celebrację. Posługujący powinien więc modlić się nie tylko za siebie, lecz także za tych, którym służy. Jeśli głosi im słowo, powinien się prosić Boga, aby słuchający to słowo przyjęli. Jeśli niesie świecę, powinien modlić się, aby znak światła do wszystkich przemówił. Takie modlitwy zalecone są zarówno przed celebracją liturgii jak i po jej zakończeniu. Odmawia się je indywidualnie.

* Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2008

Modlitwa lektora (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty! Udziel mi łaski godnego głoszenia słowa Bożego, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru przyjęcia tego słowa w swoim sercu. Naucz nas wiernie pełnić wolę Ojca niebieskiego.

Modlitwa lektora (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do głoszenia słowa Bożego w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym gorliwie wprowadzał słowo w czyn i był jego świadkiem wobec innych ludzi.

Modlitwa komentatora (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego odczytywania komentarzy w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru rozumienia znaków wyrażających tajemnicę Chrystusa. Spraw, abyśmy świadomie i czynnie uczestniczyli w świętych obrzędach liturgicznych.

Modlitwa komentatora (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do odczytywania komentarzy w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym nieustannie pogłębiał rozumienie tajemnic Chrystusa i był apostołem Eucharystii wobec innych ludzi.

Modlitwa przynoszącego dary ofiarne (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego przynoszenia na ołtarz chleba i wina, a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii udziel daru świadomego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Naucz nas łączyć nasze życie z życiem Chrystusa.

Modlitwa przynoszącego dary ofiarne (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do przynoszenia darów ludu Bożego na ołtarz eucharystyczny. Spraw, abym za wzorem Chrystusa stawał się chlebem dla moich braci.

Modlitwa ministranta ołtarza (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego posługiwania przy świętym ołtarzu, a wszystkim zgromadzonym udziel daru ofiarnej miłości. Naucz nas siebie samych składać w ofierze za braci.

Modlitwa ministranta ołtarza (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do posługiwania przy świętym ołtarzu. Spraw, abym umiał służyć braciom we wszystkich ich potrzebach.

Modlitwa krucyferariusza – ministranta krzyża (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego niesienia krzyża w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru naśladowania Chrystusa niosącego krzyż. Naucz nas jeden drugiego brzemiona nosić.

Modlitwa krucyferariusza – ministranta krzyża (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia krzyża w liturgicznych procesjach. Spraw, abym wiernie trwał pod krzyżem Chrystusa i był Jego świadkiem wobec braci.

Modlitwa ministranta światła (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego niesienia światła w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru życia w świetle Chrystusowej Ewangelii. Naucz nas miłować prawdę i według niej kształtować nasze życie.

Modlitwa ministranta światła (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia światła w liturgicznych procesjach. Spraw, abym trwał w zjednoczeniu z Chrystusem i był przez swoje postępowanie był światłem dla moich braci.

Modlitwa turyferariusza i nawikulariusza – ministranta kadzidła (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ministranta kadzidła w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru pięknej modlitwy wznoszącej się ku Bogu jak woń kadzidła. Spraw, abyśmy trwali w zjednoczeniu z Chrystusem, który składa na krzyżu całopalną ofiarę.

Modlitwa turyferariusza i nawikulariusza – ministranta kadzidła (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta kadzidła w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było wypełnione miłością, która umie spalać się w służbie braciom.

Modlitwa trzymającego mitrę i pastorał (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ministranta mitry i pastorału w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru radości ze wspólnej celebracji z biskupem, który jest następcą Apostołów. Spraw, abyśmy zgromadzeni wokół pasterzy Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.

Modlitwa trzymającego mitrę i pastorał (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta mitry i pastorału w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym pamiętał o swoim biskupie wspierając go modlitwą i ofiarą.

Modlitwa ceremoniarza (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ceremoniarza w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim pełniącym wyznaczone funkcje udziel daru gorliwości i współpracy. Spraw, abyśmy przez piękno spełnianych funkcji, pomogli wszystkim zgromadzonym zbliżyć się do Ciebie.

Modlitwa ceremoniarza (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ceremoniarza w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym upodobniał się coraz bardziej do Chrystusa i pomagał innym umiłować posługiwanie w liturgii.

Modlitwy do patronów ministrantów

Modlitwa do św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.

I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki.

Amen.

Modlitwa do św. Dominika Savio

Umiłowany święty Dominiku Savio oddaję się w twoje ręce i przez miłość Jezusa, która ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagam cię, abyś modlił się za mnie, aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, tak i mnie w czasie odpowiednim do nieba zabrał.

Przeto proszę cię, abyś mi wyjednał siedem wielkich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdolnym do wiaryi cnoty. Proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od ziemi i odróżniał prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice Jego Słowa; o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar męstwa, aby wszystkimi moimi wysiłkami kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abym pobożny był i skupiony; i o dar bojaźni Bożej, abym wśród wszystkich
spływających na mnie błogosławieństw zachował równowagę i okazywał nabożną cześć.

Przez Chrystusa, Pana Naszego.

Amen.

Modlitwa do św. Alojzego Gonzagi

Niebieskich darów najwyższy szafarzu, Boże nasz, któryś w anielskim młodzieniaszku świętym Alojzym przedziwną niewinność życia z podobną pokutą połączył, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy takiej niewinności nie umiejąc dochować, pokutę jego naśladować potrafili.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Modlitwa do św. Jana Berchmansa

Boże, który natchnąłeś św. Jana Berchmansa w dążeniu do miłosierdzia doskonałego, co otworzyło przed nim Twoje Królestwo, spraw, abyśmy na końcu spraw naszej ziemskiej wędrówki osiągnęli wieczną radość.

Amen.

Hymn ministrancki

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło,
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy,
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła;
Przed nami życie rozkwita w wiośnie;
Odważnie, bo Jezus woła

Patroni

Św. Stanisław Kostka (1550-1568)

Urodzony w Rostkowie, edukację kontynuował we Wiedniu. Tu podczas ciężkiej choroby, kiedy właściciel domu, w którym mieszkał, nie chciał wpuścić kapłana katolickiego, miał widzenie: najpierw św. Barbara – patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów przyniosła mu Wiatyk, potem Maryja złożyła na jego ręce Dzieciątko i poleciła, by wstąpił do jezuitów.

Aby to polecenie zrealizować, „uciekł” do Rzymu i bez zgody rodziców zgłosił się do nowicjatu. Tu na początku 1568 roku złożył śluby zakonne. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Zmarł w samo święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Sława świętości jego życia obiegła cały Rzym, wszystkie domy zakonne jezuitów i dotarła do Polski.

Św. Stanisław jest patronem: Polski, Litwy, studentów, nowicjuszy jezuickich, polskiej młodzieży i ministrantów.

Wspomnienie: 18 września

Św. Alojzy Gonzaga (1568-1591)

Pochodził z książęcej lombardzkiej rodziny. Będąc paziem na dworach Mantui, Florencji i Madrycie odznaczał się umiłowaniem modlitwy, czystości i umartwienia. Jako dziewięcioletni chłopiec złożył ślub czystości. Wbrew woli rodziny, mając siedemnaście lat wstąpił do zakonu jezuitów w Rzymie, gdzie pogłębił w sobie ducha pokuty, pokory i posłuszeństwa. Umarł jako kleryk, opiekując się chorymi w czasie zarazy w Rzymie, mając 23 lata.

Św. Alojzy jest patronem: Mantui, młodzieży (zwłaszcza studiującej) i ministrantów.

Wspomnienie: 21 czerwca

Św. Jan Berchmans (1599-1621)

Flamandczyk, wyniesiony na ołtarze w 1887 roku. Wyróżniał się serdecznym nabożeństwem do Najświętszej Eucharystii. Znana jest jego życiowa maksyma: „Najdoskonalszą rzeczą jest zacząć od najmniejszych rzeczy„. Uświęcił się przez sumienne wykonywanie swoich codziennych obowiązków, pilne zachowanie reguły zakonnej oraz przez gorące umiłowanie Pana Jezusa i Jego Matki. Zmarł w opinii świętości w Rzymie, mając 22 lata.

Św. Dominik Savio (1842-1857)

Najmłodsza osoba, jaką kanonizował Kościół. Urodził się niedaleko Turynu. Już w wieku pięciu lat był gorliwym ministrantem. Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco, który przyjął go do swojego Oratorium. Po jednej z generalnych spowiedzi ułożył własny akt i ofiarował się Matce Bożej: „Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było Twoim. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym przez nieszczęście popełnił choć jeden grzech„. Jego nauczycielem był św. Jan Bosco. Dominik miał wyjątkowy dar kontemplacji i ekstazy. Sam często nawiedzał Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i pociągał do tego wielu innych. Często nazywany jest „małym świętym” i „gigantem ducha”, choć umierając, miał zaledwie 15 lat.

Św. Dominik jest patronem: młodzieży i ministrantów.

Wspomnienie: 9 marca.

źródło: P. Malak, ABC Ministranta, Poznań 2005;W. Niewęgłowski, Leksykon Świętych, Warszawa 2006

Plan służby

Ogłoszenia

28 lipca – 4 sierpnia

 1. Przypominam że trwają wakacje, w trakcie których plan tygodniowy jest wyznaczany w każdą niedzielę w zakrystii (plan niedzielny bez zmian – podział na grupy). W razie nieobecności w niedzielę, proszę o informację drogą telefoniczną lub internetową. Jeśli ktoś nie zapisał się na służbę, a jest w domu, to zapraszam do przyjścia w dowolnym terminie.
 2. W piątek o godzinie 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego. Część z was jeszcze nigdy nie była na tym krótkim nabożeństwie, dlatego zachęcam do udziału z racji większej ilości wolnego czasu w czasie wakacji. Po wieczornej mszy adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20:00.
 3. W sobotę o godzinie 17:15 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Marii (krótka medytacja i różaniec). Zachęcam również do uczestnictwa.

7 – 14 lipca

 1. Służba w czasie wakacji w niedziele wg planu, a w tygodniu wyznaczana w zakrystii. Jeśli ktoś nie zapisał się na służbę, a jest w domu, to zapraszam do przyjścia w dowolnym terminie.
 2. W sobotę o 20:00 nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam!
 3. W przyszłą niedzielę o 12:00 msza chrzcielna – służbę tradycyjnie ma grupa sobotnia, tym razem jest to grupa 4.

Punktacja

Lektorzy:

L.p. Nazwisko i imię Suma
1 Gazdowicz Arkadiusz 94
2 Gazdowicz Mateusz 92
3 Gąsowski Szymon 89
4 Gąsowski Kacper 85
5 Lewandowski Andrzej 74
6 Münzer Mateusz 63
7 Marcisz Piotr 38
8 Kęska Albert 38
9 Kolak Paweł 32
10 Woźny Jakub 30
11 Nocuń Dawid 17
12 Szojda Michał 9
13 Cupiał Kacper 0
14 Włodarczyk Oskar -7
15 Dobrowolski Wojciech -8
16 Majcher Mateusz -14
17 Jezierski Paweł -60

Ministranci:

L.p. Nazwisko i imię Suma
1 Kozak Jakub 99
2 Koniczek Piotr 84
3 Król Szymon 80
4 Kaptacz Filip 67
5 Zgodziński Paweł 26
6 Ułański Jan 11
7 Jamróz Kacper 6
8 Szojda Mateusz -4
9 Tomaszewski Michał -12
10 Karwacki Paweł -14
11 Szmaciński Szymon -18
12 Wadas Maciej -25
13 Siwek Kacper -75

Punktacja za okres od 01.12.2018 – 31.05.2019