Kandydat na ministranta – spotkanie 1

Co oznacza słowo MINISTRANT?

MINISTRANT – w języku łacińskim Ministrare znaczy „służyć”. Chodzi o służbę Bogu, podczas której staramy się, aby Msza św., czy jakiekolwiek nabożeństwo było sprawowane z czcią i oddaniem.

Kim jest ministrant?

  • Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.
  • Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.
  • Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
  • Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Jakie ministrant ma zadania?

Każdy ministrant powinien wiedzieć jakie zadania ma spełniać i jak one są ważne. Przede wszystkim pamiętamy, że służąc przy ołtarzu służymy Bogu i Kościołowi. Przypominamy wiernym, kiedy mają uklęknąć, powstać czy usiąść. Poprzez swoje gesty i swoją postawę ukazuje pewne znaki, które nadają wymowę całej liturgii. Są to na przykład: krzyż, kadzielnica, dzwonki, akolitki, itp. Takich symboli jest wiele, będziemy je poznawali na następnych zbiórkach.

Ministrant także po zakończeniu liturgii pomaga w uporządkowaniu przedmiotów liturgicznych (kielicha, ampułki).

Aby dodawać piękna sprawowanej liturgii, trzeba pamięta o czynnym udziale we Mszy św. Chodzi nie tylko o wstawanie, siadanie i klękanie. Trzeba też modlić się , odpowiadać na wezwania i śpiewać. Tylko wtedy tak naprawdę liczy się nasz udział we Mszy św.

Modlitwy ministranta

Modlitwy przed i po służeniu, hymn ministrantów, oraz wiele innych znajdziesz w dziale Modlitwy.