Kandydat na ministranta – spotkanie 2

Ministranci muszą zapamiętać następujące informacje:

Nasz kościół parafialny jest pod wezwaniem: ŚW. GERARDA MAJELLI

Św. Gerard urodził się w małym miasteczku na południu Włoch. Kiedy miał zaledwie 12 lat, umiera jego ojciec i na nim spoczywa troska o utrzymanie rodziny. U jednego z mieszkańców miasteczka uczy się krawiectwa. W wieku 23 lat wstępuje do zakonu Redemptorystów.

Jest patronem dzieci (w szczególności nienarodzonych); matek (w szczególności w ciąży);niesłusznie oskarżonych; spowiedników i dobrej spowiedzi.

Wspomnienie naszego patrona przypada 16 października.

Nasz Ksiądz Proboszcz: ks. Waldemar Ciurej

Wystrój kościoła

Centralnym miejscem w świątyni jest ołtarz, na którym sprawuje się Mszę św. oraz tabernakulum, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament. W kościele znajduje się sześć uprzywilejowanych miejsc:

 • Ołtarz – znajduje się w prezbiterium i na podwyższeniu. Stół Pański zawsze przykrywa się obrusem i korporałem. Obok niego ustawia się krzyż i świeczniki.
 • Ambona – powinna być tak umieszczona, by czytający byli dobrze widziani i słyszani przez wiernych. Z ambony wykonuje się czytania biblijne, psalm responsoryjny oraz orędzie wielkanocne. Można też stąd wygłaszać homilie i wypowiadać intencje modlitwy powszechnej.
 • Sedilia – miejsce przewodniczenia – wyróżnione miejsce w prezbiterium dla księdza i posługujących.
 • Tabernakulum – to miejsce w kościele, gdzie przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Tabernakulum, ze względu na swoje przeznaczenie, wymaga szczególnej troski i szacunku. W pobliżu tabernakulum zawsze świeci się wieczna lampka. Jest to znak nieustającej obecności Pana Jezusa w kościele.
 • Miejsce dla wiernych – tam gromadzą się wszyscy uczestniczący we Mszy św. Z tego miejsca można się modlić i słuchać Słowa Bożego. Znajdują się tam ławki.
 • Chór muzyczny – specjalne miejsce przeznaczone dla śpiewaków oraz instrumentu, jaki towarzyszy śpiewowi wiernych.

Paramenty liturgiczne

Paramenty liturgiczne to przedmioty używane w liturgii. Bardzo często przyjdzie wam przygotować kielich i ampułki do Mszy św. Dlatego każdy ministrant powinien znać podstawowe informacje o tych ważnych sprawach.

 • Mszał – w nim zawarte są modlitwy dla celebransa (księdza) przeznaczone do sprawowania Mszy św. (najważniejsze z nich: kolekty, modlitwy nad darami, modlitwy po Komunii św., modlitwy eucharystyczne, prefacje, itd. – zostanie to wszystko omówione na następnych zbiórkach).
 • Lekcjonarz – zawiera czytania biblijne, psalm responsoryjny, aklamacje i Ewangelie. Lekcjonarz składa się z sześciu tomów.
 • Ewangeliarz – jest to księga, która zawiera fragmenty z Ewangelii odczytywane podczas liturgii.
 • Kielich – naczynie liturgiczne, do którego w czasie Mszy św. wlewa się wino i wodę przeznaczoną do konsekracji.
 • Patena – na niej znajdują się hostie do konsekracji. Potocznie pateną nazywamy też przedmiot, który trzymają ministranci podczas rozdawania Komunii św.
 • Ampułki – małe dzbanuszki, w których podaje się kapłanowi wino i wodę podczas przygotowania darów.
 • Lawaterz (lavabo) – są to dzbanek na wodę i tacka przeznaczona do obmycia rąk kapłana po przygotowaniu darów.
 • Cyborium czyli puszka – naczynie podobne do kielicha z przykrywką i służy do przechowywania Chleba Eucharystycznego w tabernakulum.
 • Monstrancja – zwykle bogato zdobiona, w niej wystawia się Najświętszy Sakrament podczas adoracji lub procesji eucharystycznej.
 • Melchizedek – to wyjmowany uchwyt, za pomocą którego Hostię, można umocować w kustodii lub w monstrancji.
 • Kustodia – w niej przechowuje się duża konsekrowaną Hostię przeznaczoną do publicznej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Puryfikaterz – ręczniczek służący do oczyszczenia i osuszenia kielicha oraz pateny.
 • Palka – usztywniony kawałek płótna, służący do nakrycia kielicha mszalnego.
 • Korporał – to kawałek płótna w kształcie kwadratu. Rozkłada się go na ołtarzu i dopiero na nim stawia się kielich oraz patenę podczas Mszy św.
 • Welon kielichowy – jest to tkanina dobrana odpowiednio do koloru dnia i szat liturgicznych, którą nakryty jest kielich do momentu przyniesienia go na ołtarz. Ponownie nakłada się go po dokonanej puryfikacji po Komunii św.
 • Ręczniczek – przy jego pomocy po obmyciu rąk kapłan suszy ręce.