Kandydat na ministranta – spotkanie 6

Najświętszy Sakrament

Najświętszy Sakrament, jak sama nazwa wskazuje, jest Najświętszą rzeczą na ziemi, którą możemy czcić. Najświętszy Sakrament to cały i żywy Pan Jezus ukryty w Chlebie Eucharystycznym. Podczas wystawienia Hostię umieszczamy w monstrancji, natomiast przed wystawieniem Hostię przechowujemy w kustodii w tabernakulum. W kustodii znajduje się mały półksiężyc, uchwyt trzymający Hostię przeznaczoną do wstawienia, który nazywamy Melchizedekiem.

Słowo „monstrancja” pochodzi od łacińskiego słowa „monstrare”, co znaczy „pokazywać”. Eucharystycznego Pana Jezusa wystawia się w monstrancji, aby go adorować lub nieść w procesji. Najświętszym Sakramentem kapłan błogosławi też wiernych, zgromadzonych w kościele. Wtedy ministranci dzwonią dzwonkami.

Eucharystia stanowi centrum i serce wszystkich nabożeństw w Kościele. W niej bowiem wypełnia się polecenie, które Pan Jezus dał swoim Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. Wówczas powiedział do nich: „Czyńcie to na Moją pamiątkę”.

Pana Jezusa ukrytego w Hostii nazywamy Najświętszym Sakramentem, ale stosujemy też takie określenia jak: Święta Eucharystia, Przenajświętszy Sakrament, Sakrament Ołtarza.

Jako ministranci musicie również wiedzieć, że Najświętszy Sakrament może być też wystawiony w tak zwanej puszce.

W związku z tym, że tabernakulum jest najważniejszym miejsce w kościele, zawsze przechodząc przed Nim musimy przyklęknąć.

Nabożeństwo

Nabożeństwa mogą mieć bardzo różny charakter. Zasadniczą częścią nabożeństwa jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Najbardziej popularne nabożeństwa w Polsce to: majowe (maryjne), czerwcowe (do Serca Pana Jezusa), październikowe (różańcowe), fatimskie (maryjne), pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (w Wielkim Poście), a także nieszpory (niedzielne i świąteczne), nowenny (zwłaszcza do Matki Bożej Nieustającej Pomocy świętych patronów).

Nabożeństwo jest to modlitwa poza Mszą św., bardzo często połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. W maju dodatkowo jeszcze odmawiamy Litanię Loretańską (lub inną), zaś w czerwcu Litanię do Serca Pana Jezusa. Następnie śpiewa się pieśń na błogosławieństwo. Ministrant nakłada welon na ramiona kapłana, który podnosi monstrancję i Najświętszym Sakramentem błogosławi zgromadzonych na nabożeństwie. W czasie błogosławieństwa dzwonimy dzwonkami (a także w po błogosławieństwie w czasie zamykania tabernakulum). Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu może mieć miejsce okadzenie.

Patroni

Bardzo wielu świętych służyło przy ołtarzu Pańskim jako ministranci. Większość z nich umarła w młodym wieku. Dziś są patronami ministrantów i młodzieży. To do nich możemy zwracać się z prośbą o wstawiennictwo.

Informacje o patronach ministrantów, znaleźć można na stronie Patroni