Ministrant – spotkanie 1

Czym jest kościół?

Kościół to nie tylko budynek, w którym spotykamy się na Mszy św. lub nabożeństwie. Mówimy „idziemy do Kościoła”, mając na myśli zgromadzenie chrześcijan, którzy spotykają się na Mszy św. Zatem my wszyscy jesteśmy „Kościołem”.

Odkąd istnieje chrześcijaństwo, wierni gromadzą się, tak jak to czynił Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ze swoimi uczniami. W czasach biblijnych działo się to przeważnie w domach, w których mieszkały chrześcijańskie rodziny. Dopiero później, gdy chrześcijan przybywało i mogli otwarcie wyznawać swoją wiarę bez narażania się na prześladowanie, budowano katedry i kościoły. Zatem najpierw było zgromadzenie, natomiast później dom Boży.

Z całą pewnością odwiedziłeś już wiele kościołów i zauważyłeś, że mogą one różnie wyglądać w środku i na zewnątrz. Istnieją duże, bogato wyposażone kościoły i katedry, małe i skromne kościołki oraz nowo wybudowane, nowoczesne świątynie.

Pomieszczenie kościelne

Mimo wielu różnic określone elementy muszą być wspólne w każdym kościele.

Jest to przede wszystkim OŁTARZ – to centralny punkt kościoła. Ludzie zawsze na ołtarzach składali Bogu ofiarę. Ołtarz przypomina nam o śmierci Chrystusa. Ponieważ Chrystus ofiarował się za nas, mówimy więc o Ofierze Mszy św. Ołtarz stoi w kościele trochę wyżej i stanowi centrum pomieszczenia. Ta część kościoła w której stoi ołtarz, ta która rozpoczyna się od stopni to PREZBITERIUM. Ławki i krzesła skierowane są w jego stronę.

Ołtarz wygląda jedna również jak stół, nakryty obrusem, który nazywa się obrusem ołtarzowym. Stoją obok niego (lub na nim) świece, a przed nim przeważnie kwiaty. Gromadzimy się wokół ołtarza, aby sprawować Eucharystię, tak jak polecił nam Pan Jezus.

Ołtarz nazywa się także „stołem Chleba”. Obok znajduje się „stół słowa”: AMBONA. Przy ambonie głosi się słowo Boże – czytania i Ewangelię (według świętego Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana) – i objaśnia je w homilii. W nowoczesnych kościołach ołtarz i ambona są często zbudowane z tego samego materiału i w tym samym stylu.

W prezbiterium lub na ołtarzu znajduje się KRZYŻ, znak Chrystusa. Stoją tam także krzesła dla kapłanów, ministrantów lub pozostałych osób usługujących. Te szczególne miejsca nazywa się SEDILIE.

KREDENSJA jest bardzo ważna dla służby ministranckiej, gdyż znajdują się tam naczynia liturgiczne, potrzebne do przygotowania darów.

TABERNAKULUM (łac. tabernakulum = namiot, szałas) to bogato zdobiona szafka, sprawiająca wrażenie małej szafki pancernej lub skrzynki ze skarbami. I istotnie znajduje się w niej coś bardzo cennego: Ciało Chrystusa. Nazwa ta pochodzi z czasów arki przymierza, która była znakiem obecności Boga pośród ludu i zawartego przymierza z Mojżeszem. Zamknięto w niej kamienne tablice z przykazaniami i przechowywano w namiocie.

W tabernakulum przechowuje się również dużą Hostię, która pokazywana jest w monstrancji podczas nabożeństw i procesji, na przykład w uroczystość Bożego Ciała. Zabezpieczone jest tu też Ciało Chrystusa, z przeznaczeniem dla chorych i umierających. Zwróć uwagę na to: gdy kapłan idzie do tabernakulum, aby wyjąć stamtąd Hostie, wówczas przyklęka. Klękanie przychodzących do kościoła świadczy o ich wierze i szacunku wobec Boga. [także jak widzisz księdza z Komunią św. idącego do chorych].

Nawet gdybyś nie rozpoznał tabernakulum, pokazuje go WIECZNA LAMPKA. Przeważnie jest ona czerwona i wskazuje na to, że Chrystus jest obecny i nam bliski.

Przy wejściu do kościoła znajduje się KROPIELNICA ze święconą wodą. Znak krzyża uczyniony wodą święconą przypomina nam o tym, że jesteśmy chrześcijanami i jesteśmy ochrzczeni. W kościele znajduje się również CHRZCIELNICA. Gromadzą się przy niej ci którzy przyjmują chrzest święty.

Natomiast po bokach można dostrzec KONFESJONAŁY, w których korzystamy z sakramentu pokuty.

W niemal wszystkich kościołach katolickich stoi FIGURA MARYI, a często także FIGURY ŚWIĘTYCH, na przykład patrona danego kościoła.

Co jeszcze można odkryć w kościele? Oczywiście ŁAWKI dla uczestników liturgii, ORGANY, które upiększają Mszę św. i ułatwiają śpiewanie.

W większości kościołów można również dostrzec obrazy przedstawiające DROGĘ KRZYŻOWĄ.

Te wszystkie opisane rzeczy i przedmioty można znaleźć w niemal wszystkich katolickich kościołach.

Słowniczek

Ołtarz: (łac. altus = wysoki) stół; miejsce na którym sprawowana jest Eucharystia.

Ambona: element wyposażenia każdego kościoła chrześcijańskiego, służący do odczytywania tekstów liturgicznych i wygłaszania kazań.

Krzyż: jest symbolem ukrzyżowania Chrystusa, dla chrześcijan znakiem zbawienia i zwycięstwa.

Sedilie: siedzenia znajdujące się w prezbiterium.

Kredensja: mały stolik na naczynia liturgiczne.

Tabernakulum: miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu.

Wieczna lampka: czerwone światło w pobliżu tabernakulum.

Chrzcielnica: zbiornik wypełniony wodą święconą, przeznaczony do Sakramentu Chrztu.