Ministrant – spotkanie 3

Msza Święta

Msza święta jest czymś szczególnie i bardzo ważnym dla chrześcijan. Dzięki poniższej krzyżówce możesz sprawdzić, ile już wiesz o Mszy św. po wpisaniu właściwych pojęć, otrzymasz nazwę przedmiotu liturgicznego używanego podczas uroczystych celebracji.

 1. Przedmiot służący do sprawowania Najświętszej Eucharystii, znajduje się w nim Krew Pańska.
 2. Kapłan zakład ją pod ornat, gdy odprawia Mszę św.
 3. Służy do obmywania.
 4. Przemówienie księdza lub diakona podczas Mszy św.
 5. Ostatnia Wieczerza, inaczej Eucharystia.
 6. Sakrament, dzięki któremu jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła.
 7. Są cztery: wg św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
 8. Najbardziej znana modlitwa chrześcijan, inaczej Modlitwa Pańska.
 9. Pasek lub sznurek służący do przewiązywania alby.
 10. Przedmiot liturgiczny służący do wystawiania Najświętszego Sakramentu.
 11. Miejsce, na którym sprawowana jest Eucharystia.
krzyzowka

Służba ministrancka – służba pośród wielu

Aby mogło się odbyć święto lub jakaś uroczystość, musi pomóc wiele osób. Każdy z nas wie, jakie przygotowania są potrzebne przed przygotowaniem przyjęcia urodzinowego. Dlatego dobrze jest, gdy może pomóc w tym wiele osób.

We wspólnocie każdy jest ważny, każdy ma swoje miejsce i zadanie do wykonania.

Mszę św. odprawia KAPŁAN, któremu może towarzyszyć również DIAKON. Może głosić Ewangelię i kazanie, także może udzielać chrztu świętego, asystować przy ślubach i chować zmarłych.

ORGANISTA jest odpowiedzialny za muzyczną oprawę Mszy św. W wielu parafiach dział chór kościelny, a także zespół muzyczny.

LEKTOR prezentuje podczas Mszy św. czytania. KANTOR lub PSAŁTERZYSTA śpiewają psalm responsoryjny po czytaniu, mogą zaintonować „Alleluja”.

Jak to się zaczęło

Gdy Pan Jezus spożywał ze swymi uczniami ostatnią wieczerzę, polecił im: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Od tego czasu chrześcijanie w niedzielę – dzień zmartwychwstania – sprawują Ucztę Pańską. Tak nazywano Mszę św. w pierwszych wiekach Kościoła.

Dlatego każda niedziela jest dla chrześcijan niczym małe Zmartwychwstanie, małe wielkanocne święto.

Tajemnica chleba i wina

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął chleb i wino, odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie podawał je uczniom. Słowa Chrystusa aż do dziś wypowiada kapłan nad chlebem i winem.

Chleb to pokarm. Dla miliardów ludzi – najważniejsze pożywienie. Jest potrzebny do życia. Zaspokaja nasz głód. Nawet gdybyśmy nie mieli nic do jedzenia, nie zapominamy o chlebie. Jezus Chrystus jest nam potrzebny w życiu tak jak chleb.

Wino to napój. Nie jest nam jednak niezbędny do życia. Stanowi natomiast znak obfitości. Ludzi piją wino przy wyjątkowych okazjach, podczas świąt lub uroczystości. Gdy Jezus ofiaruje się nam w znaku wina, musimy pamiętać, że jest On dla nas Kimś ważniejszym niż to, co w naszym życiu jest konieczne i niezbędne. Chrystus pragnie nam dać wszystkiego w nadmiarze.

Słowniczek

Chleb: jest symbolem życia, siły, radości, jak również i sytości. Dla Izraelitów był znakiem przyjaźni z Bogiem, a także oznaką błogosławieństwa. Pszenny chleb symbolizuje tych wszystkich, którzy z różnych stron przychodzą, by razem uczestniczyć w Eucharystii.

Diakon: (z grec. sługa) pierwszy stopień w hierarchii kapłaństwa.

Eucharystia: (z grec. dziękczynienie) przemienione dary chleba i wina, lub określenie Mszy św., a dokładniej jej drugiej części.

Kapłan: duchowny chrześcijański. Osoba, której w Kościele Katolickim udzielono drugiego stopnia święceń.

Niedziela: dla chrześcijan jest dniem świątecznym upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa. Katolicy tego dnia mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

Organista: muzyk grający na organach.