Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył.
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.

Niedziela Palmowa to dzień upamiętniający przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jest to również pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. Według tradycji w dniu tym wierni przynoszą do kościołów palmy wielkanocne symbolizujące zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy.

W Niedzielę Palmową podejmujemy służbę według „Planu niedzielnego„, proszę jednak wyznaczonych lektorów do podjęcia dodatkowej służby o godz. 10.30. Proszę też o przyjście do salki w kościele przynajmniej 30 min. przed rozpoczęciem liturgii. Zapraszam także wszystkich seniorów na Msze św. w Niedzielę Palmową, szczególnie na godz. 10.30.