NMP Królowej Polski

3 maja 2012r. (czwartek)

– plan służby ministranckiej –

GodzinaNazwisko i imię
7.00
Stolarski W.,
Zaleski W.,
Jagustyn M., Śliwiński Sz., Bajerski W., Dobrowolski W.
8.30Frej M., Rebajn T., Kwiotek Sz., Kowalski J., Piela M.,
Lebiedziński M., Rebajn Z.,
Kania M., Zgodziński T. (Jędrasik A., Kamrowski M.)
16.30
Zaleski Maciej,
Wiśniewski P., Mucha G., Frużyński K.,
Remiszewski K., Kornke P.
18.00Zaleski Michał, Kazik K., Bosowski P.,
Łeżny S., Próchniewicz K., Gazdowicz A.

Proszę według wyżej wymienionego planu służby
zaznaczyć na liście obecności ewentualną nieobecność
na wyznaczonej służbie!!!