Podsumowanie nieobecności

Dodane 24 Mar 2012 | W Aktualności przez x Adrian

Przypominam, że wciąż obowiązuje regulamin dot. nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień:
– cały rok podzielony jest na cztery kwartały;
– w każdym kwartale sumujemy nieobecności i spóźnienia i w każdym przypadku gdy zostanie zebrana ilość trzech nieobecności (3 spóźnienia = 1 nieobecność) ministrant otrzymuje upomnienie;
– na koniec każdego kwartału zostaje wyzerowana liczba nieobecności i spóźnień;
– trzy upomnienia w ciągu jednego roku wiążą się z wykreśleniem z Parafialnej Wspólnoty Ministrantów.

W okresie od 01.01.2012 do 29.02.2012 upomnienia otrzymują:

– Brózda Mateusz,
– Kazik Krystian,
– Klembowski Maksymilian,
– Kowalski Jakub,
– Kwoczak Wojciech,
– Sidor Jakub,
– Stożek Jan,
– Wiśniewski Piotr.

Szczegółowa liczba nieobecności i spóźnień będzie podana na stronie w zakładce „Podsumowanie kwartalne”:
http://lso.swgerard.pl/podsumowanie-kwartalne/