Podsumowanie zbiórek

Frekwencja na zbiórkach w roku formacyjnym 2013
(od 19.11.2012 do 22.05.2013)

Ministranci – SP i GM

L.p.Nazwisko i imię%
1Bajerski Wojciech71 %
2Dobrowolski Wojciech81 %
3Gazdowicz Arkadiusz81 %
4Gąsowski Szymon95 %
5Jakubowski Andrzej76 %
6Jakubowski Mikołaj81 %
7Jezierski Paweł62 %
8Kolak Paweł76 %
9Kornke Patryk81 %
10Kosakowski Michał52 %
11Lewandowski Andrzej90 %
12Marcisz Piotr76 %
13Nocuń Dawid100 %
14Papis Bartłomiej81 %
15Próchniewicz Kacper76 %
16Remiszewski Kamil90 %
17Sośniak Kamil62 %
18Szojda Michał48 %
19Śliwiński Szymon67 %
20Zięba Aleksander81 %

d
Lektorzy – GM

L.p.Nazwisko i imię%
1Augustyn Maksymilian29 %
2Bosowski Piotr67 %
3Cupiał Bartłmiej38 %
4Jagustyn Maciej86 %
5Kania Marcin71 %
6Lebiedziński Michał76 %
7Łężny Sebastian86 %
8Mandrysz Kamil24 %
9Prusek Kamil10 %
10Siciarz Patryk76 %
11Sidor Jakub71 %
12Zgodziński Tomasz86 %

d
Lektorzy – Szkoła Średnia i Studenci

L.p.Nazwisko i imię%
1Cerekwicki Maciej62 %
1Kazik Krystian90 %
2Kwiotek Szymon57 %
3Kwoczak Wojciech43 %
4Mucha Grzegorz90 %
5Piela Marek100 %
5Stolarski Wojciech81 %
6Stożek Jan19 %
7Zaleski Maciej90 %
8Zaleski Michał81 %
9Zaleski Wojciech100 %
10Zielonka Piotr81 %

 

Średnia frekwencja dla wszystkich ministrantów to: 71 %.

Podsumowania frekwencji z lat poprzednich: