Służba w czasie Ferii zimowych

W czasie ferii zimowych w związku z licznymi wyjazdami został zmieniony plan służby w niedzielę i w tygodniu – proszę zapoznać się z tymczasowym planem

(w razie jakiś wątpliwości proszę natychmiast kontaktować się ze mną)
Plan obowiązuje od 28.01 do 12.01!!!

a

PLAN NIEDZIELNY – 05.02

Grupa I – 18:00 (17:00)
Zaleski Michał, Cerekwicki M., Frużyński K, Jagustyn M., Papis B.
Grupa II – sob. 18:00
Zaleski Maciej, Stolarski W., Stożek J., Lewandowski A., Klembowski M.
Grupa III – 7:30
Zaleski W., Rebajn Z., Czarnecki Sz., Remiszewski K., Dobrowolski W.
Grupa IV – 9:00
Kwiotek Sz., Kowalski J., Bosowski P., Siciarz P., Zgodziński T.
Grupa V – 10:30
Brózda M., Wiśniewski P., Piela M., Lebiedziński M., Kania M., Szojda W.
Grupa VI – 12:00
Rebajn T., Kazik K., Mucha G., Śliwiński Sz., Kornke P.

a

PLAN TYGODNIOWY – 06.02 – 11.02

PONIEDZIAŁEK – 06.02
700Zaleski Maciej, Czarnecki Sz., Kania M., Lewandowski A., Klembowski M.
1800Kwoczak W., Frużyński K., Jagustyn M., Zgodziński T., Dobrowolski W.
WTOREK – 07.02
700Frej M., Stożek J., Rebajn Z., Śliwiński Sz.
1800Zaleski Michał, Mucha G., Remiszewski K., Kornke P., Bajerski W.
ŚRODA – 08.02
700Zaleski Maciej, Fruzyński K., Siciarz P., Remiszewski K., Dobrowolski W.
1800Frej M., Zielonka P., Rebajn Z., Augustyn M., Szojda M., Klembowski M.
CZWARTEK – 09.02
700Kazik K., Lebiedziński M., Mucha G., Kania M., Kornke P., Bajerski W.
1700Zaleski Maciej, Stożek J., Zgodziński T., Papis B.
PIĄTEK – 10.02
700Kwoczak W., Lebiedziński M., Augustyn M., Lewandowski A.
1800Kazik K., Czarnecki Sz., Siciarz P., Śliwiński Sz., Dobrowolski W.
SOBOTA – 11.02
700Kwiotek Sz., Rebajn T., Kowalski J., Jagustyn M., Papis B.
1000Brózda M., Wiśniewski P., Cerekwicki M., Piela M., Stolarski W., Szojda M.

a

PLAN NIEDZIELNY – 12.02

Grupa I – sob. 18:00
Frej M., Cerekwicki M., Zaleski W., Frużyński K., Jagustyn M., Augustyn M.
Grupa II – 7:30
Zaleski Michał, Stolarski W., Stożek J., Lewandowski A., Klembowski M., Papis B.
Grupa III – 9:00
Zaleski Maciej, Kwoczak W., Rebajn Z., Czarnecki Sz., Remiszewski K., Dobrowolski W.
Grupa IV – 10:30
Kwiotek Sz., Kowalski J., Bosowski P., Siciarz P., Próchniewicz K., Zgodziński T., Bajerski W.
Grupa V – 12:00
Brózda M., Wiśniewski P., Piela M., Lebiedziński M., Kania M., Gazdowicz A., Szojda W.
Grupa VI – 18:00 (17:00)
Rebajn T., Kazik K., Mucha G., Śliwiński Sz., Kornke P.