Liturgiczna Służba Ołtarza Stare Gliwice

Witaj na stronie wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza parafii pw. św. Gerarda w Gliwicach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszej wspólnoty.

Ministranci, lektorzy i seniorzy

Nasza wspólnota ministrancka liczy 40 osób. Ministrantów jest 11,, natomiast lektorów 29. Animatorami jest 3 Ministrantów, natomiast Ceremoniarzami 8

Poniżej znajduje się lista ministrantów i lektorów naszej parafii:

Ministranci ze szkoły podstawowej i gimnazjum:

 • Jamróz Kacper (lektor)
 • Kaptacz Filip (lektor)
 • Koniczek Piotr
 • Kozak Jakub
 • Król Szymon
 • Szmaciński Szymon
 • Szojda Mateusz
 • Tomaszewski Michał (lektor)
 • Ułański Jan
 • Wadas Maciej (lektor)
 • Zgodziński Paweł
 • Krawiec Antoni
 • Longosz Paweł
 • Stasierski Michał
 • Skrzypiciel Ignacy

Ministranci ze szkoły średniej:

 • Cupiał Kacper (lektor)
 • Dobrowolski Wojciech (lektor)
 • Kolak Paweł (lektor)
 • Lewandowski Andrzej (lektor)
 • Majcher Mateusz (lektor)
 • Szojda Michał (lektor)
 • Gazdowicz Mateusz (lektor)
 • Gąsowski Kacper (lektor)
 • Gąsowski Szymon (lektor)
 • Kęska Albert (lektor)
 • Marcisz Piotr (lektor)
 • Münzer Mateusz (lektor)
 • Nocuń Dawid (lektor)
 • Włodarczyk Oskar (lektor)
 • Woźny Jakub (lektor)

Ministranci studiujący i/lub pracujący:

 • Bijok Mariusz (lektor, ceremoniarz, animator)
 • Gazdowicz Arkadiusz (lektor,ceremoniarz,animator)
 • Remiszewski Kamil (lektor, ceremoniarz,Animator)
 • Jagustyn Maciej (lektor)
 • Kania Marcin (lektor, ceremoniarz)
 • Kwiotek Szymon (lektor, ceremoniarz)
 • Lebiedziński Michał (lektor, ceremoniarz )
 • Łężny Sebastian (lektor, ceremoniarz )
 • Mandrysz Kamil (lektor, ceremoniarz )

Opiekun

ks. Artur Barnaś

 • Święcenia: 26 maja 2012 – Gliwice
 • Pochodzi: parafia Bożego Ciała, Bytom-Miechowice
 • Historia posługi:
  2012 – 2015: wikary parafii NMP Marki Kościoła (Gliwice – Sikornik)
  2015 – 2018: wikary parafii Wniebowzięcia NMP (Bytom)
  od 2018: wikary parafii św. Gerarda (Gliwice – Stare Gliwice)

Dzieje się

1 maja 2018 Majówka

Majówkowy wyjazd ministrantów i marianek do kaplicy św. Marii Magdaleny w Goszycach.

Zasady

               LIGA MINISTRANCKA

                LIGA WYSTARTUJE OFICJALNIE OD 1 PAŹDZIERNIKA
Drużynami Ligi będą grupy niedzielne lecz będą liczone punkty ze mszy niedzielnych jak i tygodniowych!
Kapitanowie drużyn są oznaczeni kolorem Czerwonym w planie niedzielnym, kapitanami mszy tygodniowych są pierwsi lektorzy w spisie
Spotkania będą odbywać się co 3 miesiące, a na nich nagradzane będą najlepsze drużyny!

Dla drużyny która wygra całą ligę będzie nagroda w postaci wycieczki!    

 Zasady punktacji
Przyjście na swoja służbę + 1pkt
Przyjście na dodatkowa służbę + 2pkt
Przyjście na nabożeństwo + 2pkt
Nieprzyjście na służbę -2 pkt
Obecność na zbiórce +1 pkt
(Co do tego jak to wpisywać proszę patrzyć na instrukcje na kartce z punktacją)                                                                                                                    Na kartce z punktacją w Dniu służby będą wpisane już odgórnie –   

Usprawiedliwienia niepojawienia się na służbie przyjmuje Arek Gazdowicz oraz ksiądz Wikary

Bonusy punktacji (dla całej grupy)*
cała grupa obecna na służbie w niedziele +2pkt
cała grupa obecna na wszystkich służbach w tygodniu +4pkt
cała grupa obecna na wszystkich służbach w miesiącu +10pkt
Członek drużyny w top 3 punktacji trzymiesięcznej  +15pkt
Członkowie drużyny wykonali najwięcej zamian w miesiącu +15pkt

Kary grupowe*
Nieuzupełniona punktacja w tygodniu -2 pkt
Nieuzupełniona punktacja w niedziele -4pkt
Nieuzupełniona punktacja w całym miesiącu  -10 pkt  i -10 pkt dla Kapitana
Karygodne zachowanie
-w zakrystii -3 pkt
-na mszy -6 pkt
Za jakąkolwiek próbę fałszerstwa
-Dla Siebie -20pkt
-Na niekorzyść innej drużyny – 35 pkt

                  Z racji iż grupy są nierówne pod względem ilościowym,
                    Grupy 1, 3 i 4 będzie miała punkty mnożone przez 1
                      Grupy 2,5 i 6, będą miały mnożone punkty przez 0,8
         Punkty z bonusów nie będą mnożone przez powyższy mnożnik

                             *Promocje sumują się

Administratorami Ligi ministranckiej są Arek Gazdowicz oraz Ks. Wikary

Modlitwy

Wprowadzenie*

170. Przed podjęciem posługi każdy podejmujący świętą czynność powinien zwrócić się do Boga z prośbą o błogosławieństwo. Modlitwa może mieć różną formę. Niektóre modlitwy odmawiają wszyscy wspólnie, inne zaś są przeznaczone dla poszczególnych posługujących.

171. Wszystkich posługujących w liturgii łączy uczestnictwo w dziele zbawienia, które Chrystus uobecnia pod osłoną znaków. Dla całej służby liturgicznej proponowana jest więc wspólna modlitwa, którą odmawiają razem przed pójściem do kościoła lub przed rozpoczęciem procesji wyjścia (ministranci). Podobnie czynią po zakończeniu celebracji. Każdy członek służby liturgicznej powinien umieć te modlitwy na pamięć.

* Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2008

Przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię Panie o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen.

Po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby. Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwy pełniących różne posługi i funkcje

Wprowadzenie*

172. Każda funkcja liturgiczna jest świętym posługiwaniem, w którym człowiek jednoczy się z Chrystusem, uobecniającym swe zbawcze dzieło. Jest to również służba wobec ludzi, którzy zgromadzili się na wspólną celebrację. Posługujący powinien więc modlić się nie tylko za siebie, lecz także za tych, którym służy. Jeśli głosi im słowo, powinien się prosić Boga, aby słuchający to słowo przyjęli. Jeśli niesie świecę, powinien modlić się, aby znak światła do wszystkich przemówił. Takie modlitwy zalecone są zarówno przed celebracją liturgii jak i po jej zakończeniu. Odmawia się je indywidualnie.

* Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2008

Modlitwa lektora (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty! Udziel mi łaski godnego głoszenia słowa Bożego, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru przyjęcia tego słowa w swoim sercu. Naucz nas wiernie pełnić wolę Ojca niebieskiego.

Modlitwa lektora (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do głoszenia słowa Bożego w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym gorliwie wprowadzał słowo w czyn i był jego świadkiem wobec innych ludzi.

Modlitwa komentatora (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego odczytywania komentarzy w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru rozumienia znaków wyrażających tajemnicę Chrystusa. Spraw, abyśmy świadomie i czynnie uczestniczyli w świętych obrzędach liturgicznych.

Modlitwa komentatora (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do odczytywania komentarzy w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym nieustannie pogłębiał rozumienie tajemnic Chrystusa i był apostołem Eucharystii wobec innych ludzi.

Modlitwa przynoszącego dary ofiarne (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego przynoszenia na ołtarz chleba i wina, a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii udziel daru świadomego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Naucz nas łączyć nasze życie z życiem Chrystusa.

Modlitwa przynoszącego dary ofiarne (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do przynoszenia darów ludu Bożego na ołtarz eucharystyczny. Spraw, abym za wzorem Chrystusa stawał się chlebem dla moich braci.

Modlitwa ministranta ołtarza (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego posługiwania przy świętym ołtarzu, a wszystkim zgromadzonym udziel daru ofiarnej miłości. Naucz nas siebie samych składać w ofierze za braci.

Modlitwa ministranta ołtarza (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do posługiwania przy świętym ołtarzu. Spraw, abym umiał służyć braciom we wszystkich ich potrzebach.

Modlitwa krucyferariusza – ministranta krzyża (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego niesienia krzyża w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru naśladowania Chrystusa niosącego krzyż. Naucz nas jeden drugiego brzemiona nosić.

Modlitwa krucyferariusza – ministranta krzyża (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia krzyża w liturgicznych procesjach. Spraw, abym wiernie trwał pod krzyżem Chrystusa i był Jego świadkiem wobec braci.

Modlitwa ministranta światła (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego niesienia światła w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru życia w świetle Chrystusowej Ewangelii. Naucz nas miłować prawdę i według niej kształtować nasze życie.

Modlitwa ministranta światła (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia światła w liturgicznych procesjach. Spraw, abym trwał w zjednoczeniu z Chrystusem i był przez swoje postępowanie był światłem dla moich braci.

Modlitwa turyferariusza i nawikulariusza – ministranta kadzidła (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ministranta kadzidła w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru pięknej modlitwy wznoszącej się ku Bogu jak woń kadzidła. Spraw, abyśmy trwali w zjednoczeniu z Chrystusem, który składa na krzyżu całopalną ofiarę.

Modlitwa turyferariusza i nawikulariusza – ministranta kadzidła (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta kadzidła w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było wypełnione miłością, która umie spalać się w służbie braciom.

Modlitwa trzymającego mitrę i pastorał (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ministranta mitry i pastorału w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru radości ze wspólnej celebracji z biskupem, który jest następcą Apostołów. Spraw, abyśmy zgromadzeni wokół pasterzy Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.

Modlitwa trzymającego mitrę i pastorał (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta mitry i pastorału w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym pamiętał o swoim biskupie wspierając go modlitwą i ofiarą.

Modlitwa ceremoniarza (przed Mszą)

Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ceremoniarza w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim pełniącym wyznaczone funkcje udziel daru gorliwości i współpracy. Spraw, abyśmy przez piękno spełnianych funkcji, pomogli wszystkim zgromadzonym zbliżyć się do Ciebie.

Modlitwa ceremoniarza (po Mszy)

Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ceremoniarza w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym upodobniał się coraz bardziej do Chrystusa i pomagał innym umiłować posługiwanie w liturgii.

Modlitwy do patronów ministrantów

Modlitwa do św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.

I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki.

Amen.

Modlitwa do św. Dominika Savio

Umiłowany święty Dominiku Savio oddaję się w twoje ręce i przez miłość Jezusa, która ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagam cię, abyś modlił się za mnie, aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, tak i mnie w czasie odpowiednim do nieba zabrał.

Przeto proszę cię, abyś mi wyjednał siedem wielkich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdolnym do wiaryi cnoty. Proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od ziemi i odróżniał prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice Jego Słowa; o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar męstwa, aby wszystkimi moimi wysiłkami kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abym pobożny był i skupiony; i o dar bojaźni Bożej, abym wśród wszystkich
spływających na mnie błogosławieństw zachował równowagę i okazywał nabożną cześć.

Przez Chrystusa, Pana Naszego.

Amen.

Modlitwa do św. Alojzego Gonzagi

Niebieskich darów najwyższy szafarzu, Boże nasz, któryś w anielskim młodzieniaszku świętym Alojzym przedziwną niewinność życia z podobną pokutą połączył, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy takiej niewinności nie umiejąc dochować, pokutę jego naśladować potrafili.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Modlitwa do św. Jana Berchmansa

Boże, który natchnąłeś św. Jana Berchmansa w dążeniu do miłosierdzia doskonałego, co otworzyło przed nim Twoje Królestwo, spraw, abyśmy na końcu spraw naszej ziemskiej wędrówki osiągnęli wieczną radość.

Amen.

Hymn ministrancki

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło,
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy,
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła;
Przed nami życie rozkwita w wiośnie;
Odważnie, bo Jezus woła

Patroni

Św. Stanisław Kostka (1550-1568)

Urodzony w Rostkowie, edukację kontynuował we Wiedniu. Tu podczas ciężkiej choroby, kiedy właściciel domu, w którym mieszkał, nie chciał wpuścić kapłana katolickiego, miał widzenie: najpierw św. Barbara – patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów przyniosła mu Wiatyk, potem Maryja złożyła na jego ręce Dzieciątko i poleciła, by wstąpił do jezuitów.

Aby to polecenie zrealizować, „uciekł” do Rzymu i bez zgody rodziców zgłosił się do nowicjatu. Tu na początku 1568 roku złożył śluby zakonne. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Zmarł w samo święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Sława świętości jego życia obiegła cały Rzym, wszystkie domy zakonne jezuitów i dotarła do Polski.

Św. Stanisław jest patronem: Polski, Litwy, studentów, nowicjuszy jezuickich, polskiej młodzieży i ministrantów.

Wspomnienie: 18 września

Św. Alojzy Gonzaga (1568-1591)

Pochodził z książęcej lombardzkiej rodziny. Będąc paziem na dworach Mantui, Florencji i Madrycie odznaczał się umiłowaniem modlitwy, czystości i umartwienia. Jako dziewięcioletni chłopiec złożył ślub czystości. Wbrew woli rodziny, mając siedemnaście lat wstąpił do zakonu jezuitów w Rzymie, gdzie pogłębił w sobie ducha pokuty, pokory i posłuszeństwa. Umarł jako kleryk, opiekując się chorymi w czasie zarazy w Rzymie, mając 23 lata.

Św. Alojzy jest patronem: Mantui, młodzieży (zwłaszcza studiującej) i ministrantów.

Wspomnienie: 21 czerwca

Św. Jan Berchmans (1599-1621)

Flamandczyk, wyniesiony na ołtarze w 1887 roku. Wyróżniał się serdecznym nabożeństwem do Najświętszej Eucharystii. Znana jest jego życiowa maksyma: „Najdoskonalszą rzeczą jest zacząć od najmniejszych rzeczy„. Uświęcił się przez sumienne wykonywanie swoich codziennych obowiązków, pilne zachowanie reguły zakonnej oraz przez gorące umiłowanie Pana Jezusa i Jego Matki. Zmarł w opinii świętości w Rzymie, mając 22 lata.

Św. Dominik Savio (1842-1857)

Najmłodsza osoba, jaką kanonizował Kościół. Urodził się niedaleko Turynu. Już w wieku pięciu lat był gorliwym ministrantem. Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco, który przyjął go do swojego Oratorium. Po jednej z generalnych spowiedzi ułożył własny akt i ofiarował się Matce Bożej: „Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było Twoim. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym przez nieszczęście popełnił choć jeden grzech„. Jego nauczycielem był św. Jan Bosco. Dominik miał wyjątkowy dar kontemplacji i ekstazy. Sam często nawiedzał Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i pociągał do tego wielu innych. Często nazywany jest „małym świętym” i „gigantem ducha”, choć umierając, miał zaledwie 15 lat.

Św. Dominik jest patronem: młodzieży i ministrantów.

Wspomnienie: 9 marca.

źródło: P. Malak, ABC Ministranta, Poznań 2005;W. Niewęgłowski, Leksykon Świętych, Warszawa 2006

Plan służby

Ogłoszenia

Discord Ministrancki

Proszę dołączyć

https://discord.gg/8DZQBq

Ogłoszenia 06.09

 • Zostały zaaktualizowane plany służby na następny rok szkolny zapraszam do zapoznania się z nimi
 • Wraca normalny układ mszy sprzed wakacji
 • Za tydzień 13 września na godz 20 nabożeństwo Fatimskie 
 • Rusza nowy sezon Ligi ministranckiej zapraszamy do uczestnictwa 
 • Przypominamy o  istnieniu spowiedzi 
 • W związku z nikłym zainteresowaniem Aplikacją ministracką nie zostanie ona wprowadzona 

Punktacja